SPiRRD TPD w Dynowie

 STRONA GŁÓWNA

 

Pogoda w Dynowie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Telefony Alarmowe  

 999: Pogotowie
 998: Straż Pożarna
 997: Policja

 112

Ogólny numer alarmowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU

REGIONU DYNOWSKIEGO -

 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DYNOWA

36-065 DYNÓW  ~~ www.facebook/tpdddynow ~~ tpddynow@gmail.com

Dzisiaj jest:  

 

 

                                      

      Strona poświęcona  działalności

"STOWARZYSZENIA PROMOCJI i ROZWOJU REGIONU DYNOWSKIEGO

- TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DYNOWA"

 

Przepraszamy strona w budowie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 


Telefony Alarmowe
 w Polsce       

 

 999: Pogotowie
 998: Straż Pożarna
 997: Policja

 112 : Ogólny numer alarmowy