SPiRRD TPD w Dynowie

 STRONA GŁÓWNA

 

Pogoda w Dynowie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Telefony Alarmowe  

 999: Pogotowie
 998: Straż Pożarna
 997: Policja

 112

Ogólny numer alarmowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU

REGIONU DYNOWSKIEGO -

 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DYNOWA

36-065 DYNÓW  ~~ www.facebook/tpdddynow ~~ tpddynow@gmail.com

Konto nr : Bank Sp. Dynów  56 9093 0007 2001 0020 6688 0001

Dzisiaj jest:  

 

 

                                      

      Strona poświęcona  działalności

"STOWARZYSZENIA PROMOCJI i ROZWOJU REGIONU DYNOWSKIEGO

- TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DYNOWA"

 

Misja
        
CELEM STOWARZYSZENIA JEST PODEJMOWANIE WAŻNYCH I SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH INICJATYW ORAZ WIELOKIERUNKOWYCH DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MIASTA A PRZEDE WSZYSTKIM:

1. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA.

2. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ MIASTA.

3. KRZEWIENIE KULTURY, OŚWIATY I SPORTU.

4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZMIERZAJĄCEJ DO WYRÓWNANIA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIASTA I OKOLIC.

5. PRZECIWDZIAŁANIE WZROSTOWI BEZROBOCIA I LIKWIDOWANIE DYSPROPORCJI W ROZWOJU MIASTA I OKOLIC W STOSUNKU DO

    INNYCH REGIONÓW.

6. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ SŁUŻĄCEJ PROMOCJI WALORÓW TURYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I

    GOSPODARCZYCH.

7. ORGANIZOWANIE KURSÓW, SZKOLEŃ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

8. POZYSKANIE ŚRODKÓW Z RÓŻNYCH ORGANIZACJI, FUNDUSZY I FUNDACJI Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ CELÓW

    STATUTOWYCH.

9. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POPULARNO-NAUKOWEJ, NAUKOWO-BADAWCZEJ, POPRZEZ WYDAWANIE PUBLIKACJI

    PERIODYCZNYCH, MONOGRAFICZNYCH ORAZ OPRACOWAŃ Z SESJI ZJAZDÓW I KONFERENCJI.

10. PROWADZENIE MUZEUM REGIONALNEGO.

 


 

Sztandar Stowarzyszenia:

 

         

 

foto.

Podstawowe informacje o firmie

Status:  podmiot aktywny

Forma prawna: stowarzyszenie

Kapitał: 0 zł (spółki o kapitale poniżej 10 mln)

 

Główna działalność:

94.99.Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

 

Siedziba

 Województwo: podkarpackie, Miejscowość: Dynów , Kod pocztowy: 36-065, Ulica: Rynek

 

Regon i NIP : Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa

REGON: 691746448       NIP: 8133317668

 

KRS firmy Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa

 KRS: 0000166729    Sąd: SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO

                                         REJESTRU SĄDOWEGO  

Sygnatura:  RZ.XII NS-REJ.KRS/9896/06/760

 

Konto nr : Bank Sp. Dynów  56 9093 0007 2001 0020 6688 0001

 

Reprezentacja firmy

Reprezentacja: ZARZĄD

Sposób:    OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES LUB

               WICEPREZES NA PODSTAWIE PISEMNEGO PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ ZARZĄD.

 

 

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA
Stankiewicz Andrzej Kazimierz
 Prezes
Czyżowska Ewa Zofia
Przewodnicząca
Jurasiński Maciej
Wiceprezes
Gierula Teresa
Członek komisji
Błotnicki Dariusz
Wiceprezes
Dżuła Antoni
Członek komisji
Tymowicz Stanisław
 Wiceprezes    
Sówka Józef  Sekretarz    
Bilski Rafał Członek Zarządu    
Chudzikiewicz Maria Członek Zarządu