SPiRRD TPD w Dynowie

 STRONA GŁÓWNA

 

Pogoda w Dynowie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Telefony Alarmowe  

 999: Pogotowie
 998: Straż Pożarna
 997: Policja

 112

Ogólny numer alarmowy

 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU

REGIONU DYNOWSKIEGO -

 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DYNOWA

36-065 DYNÓW  ~~ www.facebook/tpdddynow ~~ tpddynow@gmail.com

Dzisiaj jest:  

 

 

                                      

      DANE KONTAKTOWE:

"STOWARZYSZENIA PROMOCJI i ROZWOJU REGIONU DYNOWSKIEGO

- TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DYNOWA"

 

                                                 

 

Dane adresowe:  

~~ 36-065 DYNÓW  , ul Rynek 13

 

Facebook:

~~ www.facebook/tpdddynow

 

Email:

~~ tpddynow@gmail.com

 

Strona Internetowa:

~~ www.tpddynow.pl

 

Telefon - Prezes:

~~ 602 696 128

TPD-Dynów

 

 

Województwo: podkarpackie, Miejscowość: Dynów , Kod pocztowy: 36-065, Ulica: Rynek

REGON: 691746448       NIP: 8133317668      KRS: 0000166729