SPiRRD TPD w Dynowie

 

 

Pogoda w Dynowie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU

REGIONU DYNOWSKIEGO -

 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DYNOWA

36-065 DYNÓW  ~~ www.facebook/tpdddynow ~~ tpddynow@gmail.com

Konto nr : Bank Sp. Dynów  56 9093 0007 2001 0020 6688 0001

Dzisiaj jest:  

 

 

               

      Strona poświęcona  działalności

"STOWARZYSZENIA PROMOCJI i ROZWOJU REGIONU DYNOWSKIEGO

- TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DYNOWA"

 

Dnia 01.10.2019r. , w MOK, o godz. 18.00 odbędzie się zebranie Zespołu Redakcyjnego DYNOWINKI.

 

  DYNOWINKA - 8-9/287-288

 

 

 

 

 

 

  DYNOWINKA - 6-7/285-286

 

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwa Przyjaciół Dynowa

 

           25.06.2019 - odbyło się walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, na których po wysłuchaniu sprawozdań z działalności w roku 2018 i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, podjęto uchwałę o jego przyjęciu oraz udzielono Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium. Po uzupełnieniu przedstawionych propozycji działania na rok 2019-20 przyjęto plan pracy do realizacji.

Zaplanowano zorganizować w połowie lipca 2019r. zebranie Zarządów Stowarzyszeń działających w Dynowie, celem wystosowania stosownej informacji do Władz i Rady Miasta Dynowa, a związanej z koniecznością ustalenia zasad i sposobów współpracy.

 

 

 

Wydanie specjalne  DYNOWINKI - 5/284 - ZSzZ w Dynowie

 

 

 

Kolejne numery DYNOWINKI - 1-2/280-281 (poniżej)  i  3-4/2

 

 

       
 

 

 

       29 grudnia 2018r. - uroczystości jubileuszowe ks. prof. Stanisława Nabywańca

 

 

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, 

na których duch ludzki unosi się 

ku kontemplacji prawdy” 

Jan Paweł II „Fides et ratio”

 

 

         Słowa Jana Pawła II były motywem pięknej uroczystości jubileuszowej ks. prof. Stanisława Nabywańca (życiorys), która odbyła się 29 grudnia 2018r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. Społeczność liceum, chcąc uczcić działalność naukową Księdza Profesora a także 60 – lecie Jego urodzin i 35 – lecie posługi kapłańskiej, zorganizowała benefis, honorując zasługi jubilata i wyrażając dumę, że jest absolwentem dynowskiego liceum (rocznik 1977). Uroczystość odbyła sie pod patronatem Starosty Rzeszowskiego - Pana Józefa Jodłowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwa Przyjaciół Dynowa - Pana Andrzeja Stankiewicza i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie - Pani Elżbiety Klaczak-Łach./.../       

               czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 


 

Z okazji Świat Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2019 Roku,

 członkom i sympatykom Towarzystwa oraz wszystkim mieszkańcom Dynowa i Dynowszczyzny,

składam życzenia

 wszelkiej pomyślności, radości, zdrowia, wielu szczęśliwych chwil i sukcesów oraz dużo „wolnego czasu” dla siebie.

 

                                                                                                                                                 Prezes

Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego

Towarzystwo Przyjaciół  Dynowa

dr Andrzej Stankiewicz

 

 

Grudzień 2018

 

 

 

Kolejne numery DYNOWINKI - 8/278 (poniżej)  i  9/279

 

 

 

 

       11 listopada 2018r. w Dynowie odbyły się obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Dziekana Stanisława Janusza w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, a następnie na Rynku Miasta, przy budynku Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W dalszej części obchodów, po przejściu do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 im. Twórców Niepodległej Polski, odbyła się uroczysta 44. sesja Rady Miasta.

Podczas sesji wygłoszony został referat okolicznościowy oraz zaprezentowane zostały utwory patriotyczne w wykonaniu Dynowskiej Orkiestry Dętej i Młodzieżowej Orkiestry wraz chórem prowadzonym przez Państwa Bogusławę i Bogusława Dulskich oraz program artystyczny przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Dynowie.

 

 

 

 

XVI Kwesta Towarzystwa Przyjaciół Dynowa na rzecz odnowy starego cmentarza w Dynowie

 

                               

 

 1 listopada 2018r.  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa było organizatorem „XVI kwesty na rzecz odnowy starego cmentarza”. Towarzystwo zebrane fundusze przeznaczy na odnowę – ratowanie kolejnych nagrobków na dynowskiej nekropolii. Wśród kwestujących na ten cel były nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, członkinie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: Pani Renata Łybacka, Pani Honorata Mikoś, Pani Katarzyna Stpiczyńska  a także nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie: Pani Ewa Hadam,  Pani Maria Kuszek, Pani Katarzyna Kłyż, Pan Maciej Jurasiński, Pan Bogdan Peszek... oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dynowa: Pani Renata Jurasińska, Pan Piotr Pyrcz, Pan Rafał Bilski ....

 Wszystkich ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie tej pożytecznej akcji i przekazane środki finansowe, a kwestującym za poświęcony świąteczny czas.

 

Kolejny numer DYNOWINKI - 7/277

 

 

 

Kolejny numer DYNOWINKI - 6/276

 

 


Kolej wąskotorowa Przeworsk - Dynów - cena 60 zł  (do nabycia - link poniżej zdjęcia)

 

 

http://www.modelmania.com.pl/shopping_cart.php

 

 

Ukazał się kolejny numer DYNOWINKI

 

 

 

26.06.2018 w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.

 

 

09.02.2018r. w Krakowie, JuryJury Ćwierćfinałowe postanowiło dopuścić bezpośrednio do Finału Konkursu Piosenki 34. PAKI Kabaret „Nasz” z piosenkami „Ciężarny mężczyzna”oraz „Poniedziałek”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

do Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie na Narodowe Czytanie "WESELA"

8 września 2017r. o godz. 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeszcze jest do nabycia 3 numer Rocznika Historycznego Dynowiana

w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, ul. Polna 3, tel.16 652-10-45

 cena 90 zł

 

 

 

 

 

 

 

Obrazy Niny Talbot z wystawy ”Twarze Dynowa” przekazane Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju regionu Dynowskiego – Towarzystwu Przyjaciół Dynowa

.

July 28, 2017

 

This note is to indicate that I am giving my Faces of Dynów series in good faith to Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, of which Andrzej Stankiewicz is President.

The series consists of 19 oil paintings with story labels and 13 historical panels containing photographs and descriptions.

 

The work is intended for public exhibition, education and cultural purposes to contribute historical value to Dynów and the surrounding area. In addition, the work is meant to foster understanding of the events that led up to World War II during the Nazi invasion and how it affected the Jewish and Polish population.

 

Nina Talbot

Brooklyn, New York

 

 

 

28 lipca, 2017

Niniejsze pismo dotyczy serii moich obrazów “Twarze Dynowa” które daję w dobrej wierze Towarzystwu Przyjaciół  Dynowa, którego prezesem jest Andrzej Stankiewicz. Seria zawiera 19 obrazów olejnych wraz z opisami oraz 13 historycznych paneli zawierających fotografie I opisy.

Moje prace przeznaczone są na publiczną wystawę, na cele edukacyjne I kulturalne, aby wzbogacić historię Dynowa I okolicznych miejsc. Ponadto, moje prace mają przyczynić się do zrozumienia wydarzeń, które miały miejsce w czasie inwazji hitlerowskiej I jak wpłynęły one na losy ludności Żydowskiej I Polskiej.

 

Nina Talbot

Brooklyn, New York

 

Podpis malarki

Wykaz przekazanych obrazów i tablic ..>>.pdf

 

 

 

Promocja Rocznika Historycznego „Dynoviana” nr 3

„Dynowskie sacrum”

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

 

 

 

 

           10 sierpnia 2017r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie został zaprezentowany trzeci numer „Rocznika Historycznego DYNOVIANA – Dynowskie sacrum”.

Uroczystość rozpoczął krótkim powitaniem przybyłych gości Pan Prezes Andrzej Stankiewicz, przedstawił ich i podziękował zarazem tym, którzy przyczynili się do wydania tego rocznika tj. instytucjom i osobom prywatnym. W dalszej części Redaktor Naczelny Pan Józef Stolarczyk zaprezentował w skrócie treść tego wydania oraz podziękował Radzie Naukowej na czele z ks. prof. dr. Stanisławem Nabywańcem, autorom poszczególnych artykułów, instytucjom i osobom prywatnym, dzięki którym mógł zostać wydany. Następnie zostały wygłoszone dwa referaty naukowe:

-„Wizerunek Matki Bożej Dynowskiej w typie Matki Bożej Śnieżnej w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Dynowie okiem konserwatora malarstwa” dr Tomasza Tomaszka z Katedry Konserwacji Zabytków na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej oraz

- „Wizerunek Matki Bożej Dynowskiej w typie Matki Bożej Śnieżnej w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Dynowie okiem historyka sztuki” dr Marty Trojanowskiej – historyka sztuki, muzealnika z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Przerywnikiem muzycznym był występ Samueli Łach, Macieja Jurasińskiego i Kapeli „TOŃKO”.

 

Na koniec pamiątkową pieczęć z exlibrisem postawił Ks. proboszcz Stanisław Janusz - dziekan Dekanatu Dynów, Pani Iwona Zawadzka – Kierownik Biura Promocji w Starostwie Powiatowym Rzeszowie przekazała gratulacje w imieniu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Gratulacje i pamiątkowy album w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przekazała– Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, a w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych – Prezes Pan Stanisław Tymowicz.

Dla wszystkich przybyłych został przygotowany przez gospodarzy tj. Dyrekcję, nauczycieli, młodzież i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a także członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie poczęstunek i materiały promocyjne. Udział w tym mają również sponsorzy, dzięki którym na stolikach pojawiły się „proziaki”, lokalne wypieki, napoje, owoce,.... i smakowity szkolny gulasz.

Całość była przygotowana wzorowo, co jest zasługa Pani Halina Cygan – Dyrektor ZSzZ w Dynowie i Pana Andrzeja Stankiewicza – Prezes TPD w Dynowie.

Audycja Radia Fara z promocji  Rocznika Historycznego DYNOVIANA Nr 3 ..>>mp3

 

 

Promocja kolejnego numeru   Rocznika Historycznego DYNOVIANA”

 

10 sierpnia 2017 roku w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, o godzinie 15.00 odbędzie się prezentacja trzeciego numeru DYNOVIANY. Szczegóły na afiszu.

 

     

 

 

TWARZE DYNOWA - WYSTAWA NINY TALBOT

 

 

Dynowinka - czerwiec lipiec 2017 do nabycia w kioskach

 

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze TPD w Dynowie odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie, ul. Ks. Józefa Ożoga.

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego drogiego kolegi Grzegorza Pawłowskiego, zasłużonego dla dynowskiej samorządności i kultury, a przede wszystkim bardzo dobrego i życzliwego człowieka... Łączymy się w bólu z Rodziną, a patrząc w niebo krzyczymy: Dziękujemy Grzesiu, że byłeś!

 

Marzec 2017

„Dynowinka” -  nadchodzą zmiany !!!

 

„Dynowinka” to efekt pracy grupy entuzjastów, którym wiele ważnych rzeczy i spraw udało się uchronić od zapomnienia ...

 

       Tak kiedyś było napisane, gdy rozwiązano problemy w wydawaniem tego lokalnego pisma. Większość Czytelników zapewne uważa, tak jak i inni zainteresowani tym miesięcznikiem, że jest to gazeta lokalna, środowiskowa, w której umieszczane są informacje-artykuły bez cenzury i okrawania, a dostarczane przez redaktorów pisma lub osób współpracujących z Dynowinką.

Tematyka jest różnorodna, a za treści i ich jakość odpowiedzialność biorą piszący. Druk gazety opłacany jest przez sponsorów, troszkę z reklam, pewne kwoty ze sprzedaży, a także ze środków określonych instytucji i podmiotów w tym również Urzędu Miasta w Dynowie i innych. Prawdopodobnie komuś przyszło do głowy, że "DYNOWINKA" jest gazetą tylko Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwa Przyjaciół Dynowa (patrząc tylko na nagłówek), a nie lokalną - środowiskową (tak jak jest prawdziwie) więc na Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów uchwalono, żeby zrezygnować z dofinansowania tego wydawnictwa. W związku z powyższym będą wprowadzone zmiany co jest zasygnalizowane w tytule tego artykułu.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią i postawą niektórych Radnych Rady Miasta Dynów w tej sprawie.

wyciąg z protokołu posiedzenia  ..>> pdf

 

IX Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu 23-27 stycznia 2017 r.

 

26 stycznia 2017r. o godz. 14.00 na sali narad Urzędu Miasta odbyła uroczystość otwarcia wystawy obrazów Pani  Niny Talbot i stare zdjęcia Dynowa, z kolekcji Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, Pana Andrzeja Stankiewicza, przedstawiające nasze miasteczko na przestrzeni 100 lat. Wydarzenie to miało miejsce w związku z  obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. W uroczystościach m.in. wzięły udział rodziny ofiar holokaustu dzieląc się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa. Program artystyczny zaprezentowała młodzież przygotowana przez Wiceprezesa TPD Pana Macieja Jurasińskiego, której towarzyszył zespół muzyczny złożony z byłych uczniów LO i ZSzZ w Dynowie. Dokumentację fotograficzną wykonał Pan Jerzy Kędzierski.

                                                                                                              zobacz zdjęcia  ..>>

20  listopada 2016 r. przy kościele parafialnym w Dynowie została poświęcona pamiątkowa tablica upamiętniająca  jubileusz chrztu Polski.

 

" 966 - 2016 PAMIĄTKA JUBILEUSZU 1050 - LECIA CHRZTU POLSKI W ROKU MIŁOSIERDZIA - DYNOWIANIE"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         Foto - Stanisław Tymowicz

 

Na zdjęciu od lewej: Prezes Akcji Katolickiej w Dynowie - Pan Mariusz Choma, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dynowie - Ks. Stanisław Janusz i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa - Pan Andrzej Stankiewicz

 

 

11 listopada 2016r., podczas Niepodległościowej Mszy Św. został poświęcony sztandar Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego-Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.

 

                                                                                                               Kolaż ze zdjęć Jerzego Stankiewicza

 

 

                                                                                                                                                                           Foto - Jerzy Kędzierski

 

Kwesty SPiRRD  TPD na cmentarzu w Dynowie na rzecz odnowy starego cmentarza.

 

1 listopada 2016 r. i w dzień poprzedni,  członkowie i sympatycy TPD, nauczyciele LO , ZS , ZSzZ w Dynowie oraz młodzież kwestowali na rzecz odnowy starego cmentarza w Dynowie. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za dobre serce i przekazane środki finansowe (5035,04 zł), a kwestującym za poświęcony świąteczny czas.

 

 

 

 

24 lipca 2016r. w hali Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie odbył się  VIII Turniej Koszykówki o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dynowa. Pierwszego miejsca na podium zajęła  drużyn "Janki".   GRATULUJEMY !!!

 

 

 

 

 

 

 

  16 i 17.07.2016r. (sobota i niedziela)  50-lecie Dni Pogórza Dynowskiego.

 

„Pogórzańskie Klimaty„ to  prezentacje i pokazy instytucji oraz organizacji prowadzących działalność na terenie krain Pogórza Dynowskiego m.in: Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa.

 

 

 

 

15.07.2016r. (piątek) odbyły się główne uroczystości obchodów 70-lecia Klubu Sportowego Dynovia "Spotkanie pokoleniowe".

 

 

 

28 czerwca 2016r. (wtorek) o godz. 18.oo w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie przy ul. Ożoga 10 odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

Misja
         CELEM STOWARZYSZENIA JEST PODEJMOWANIE WAŻNYCH I SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH INICJATYW ORAZ    

               WIELOKIERUNKOWYCH DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MIASTA A PRZEDE WSZYSTKIM:
 

1. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA.

2. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ MIASTA.

3. KRZEWIENIE KULTURY, OŚWIATY I SPORTU.

4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZMIERZAJĄCEJ DO WYRÓWNANIA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIASTA I OKOLIC.

5. PRZECIWDZIAŁANIE WZROSTOWI BEZROBOCIA I LIKWIDOWANIE DYSPROPORCJI W ROZWOJU MIASTA I OKOLIC W STOSUNKU

    DO  INNYCH REGIONÓW.

6. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ SŁUŻĄCEJ PROMOCJI WALORÓW TURYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I

    GOSPODARCZYCH.

7. ORGANIZOWANIE KURSÓW, SZKOLEŃ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

8. POZYSKANIE ŚRODKÓW Z RÓŻNYCH ORGANIZACJI, FUNDUSZY I FUNDACJI Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ CELÓW

    STATUTOWYCH.

9. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POPULARNO-NAUKOWEJ, NAUKOWO-BADAWCZEJ, POPRZEZ WYDAWANIE PUBLIKACJI

    PERIODYCZNYCH, MONOGRAFICZNYCH ORAZ OPRACOWAŃ Z SESJI ZJAZDÓW I KONFERENCJI.

10. PROWADZENIE MUZEUM REGIONALNEGO.

             

 Telefony Alarmowe  w Polsce       

 

 999: Pogotowie
 998: Straż Pożarna
 997: Policja

 112 : Ogólny numer alarmowy