SPiRRD TPD w Dynowie

 STRONA GŁÓWNA

 

Pogoda w Dynowie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Telefony Alarmowe  

 999: Pogotowie
 998: Straż Pożarna
 997: Policja

 112

Ogólny numer alarmowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU

REGIONU DYNOWSKIEGO -

 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DYNOWA

36-065 DYNÓW  ~~ www.facebook/tpdddynow ~~ tpddynow@gmail.com

Dzisiaj jest:  

 

 

                                      

      Teksty archiwalne

 

"STOWARZYSZENIA PROMOCJI i ROZWOJU REGIONU DYNOWSKIEGO

- TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DYNOWA"

 

 

XVI Kwesta Towarzystwa Przyjaciół Dynowa na rzecz odnowy starego cmentarza w Dynowie

 

                               

 

 1 listopada 2018r.  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa było organizatorem „XVI kwesty na rzecz odnowy starego cmentarza”. Towarzystwo zebrane fundusze przeznaczy na odnowę – ratowanie kolejnych nagrobków na dynowskiej nekropolii. Wśród kwestujących na ten cel były nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, członkinie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: Pani Renata Łybacka, Pani Honorata Mikoś, Pani Katarzyna Stpiczyńska, a także nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie: Pani Ewa Hadam, Pani Maria Kuszek, Pani Katarzyna Kłyż, Pan Maciej Jurasiński, Pan Bogdan Peszek... oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dynowa: Pani Renata Jurasińska, Pan Piotr Pyrcz, Pan Rafał Bilski ....

 Wszystkich ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie tej pożytecznej akcji i przekazane środki finansowe, a kwestującym za poświęcony świąteczny czas.

 

Kolejny numer DYNOWINKI - 7/277

 

 

 

 

Kolejny numer DYNOWINKI - 6/276

 

Kolej wąskotorowa Przeworsk - Dynów - cena 60 zł 

 

(do nabycia - link  >>  http://www.modelmania.com.pl )

 

 

 

http://www.modelmania.com.pl/shopping_cart.php

 

 

 

Ukazał się kolejny numer DYNOWINKI

 

 

 

 

26.06.2018 w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.

 

 

09.02.2018r. w Krakowie, JuryJury Ćwierćfinałowe postanowiło dopuścić bezpośrednio do Finału Konkursu Piosenki 34. PAKI Kabaret „Nasz” z piosenkami „Ciężarny mężczyzna”oraz „Poniedziałek”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

do Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie na Narodowe Czytanie "WESELA"

8 września 2017r. o godz. 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeszcze jest do nabycia 3 numer Rocznika Historycznego Dynowiana w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, ul. Polna 3, tel.16 652-10-45  -  cena 90 zł

 

 

 

 

 

 

 

Obrazy Niny Talbot z wystawy ”Twarze Dynowa” przekazane Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju regionu Dynowskiego – Towarzystwu Przyjaciół Dynowa

.

July 28, 2017

 

This note is to indicate that I am giving my Faces of Dynów series in good faith to Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, of which Andrzej Stankiewicz is President.

The series consists of 19 oil paintings with story labels and 13 historical panels containing photographs and descriptions.

 

The work is intended for public exhibition, education and cultural purposes to contribute historical value to Dynów and the surrounding area. In addition, the work is meant to foster understanding of the events that led up to World War II during the Nazi invasion and how it affected the Jewish and Polish population.

 

Nina Talbot

Brooklyn, New York

 

 

 

28 lipca, 2017

Niniejsze pismo dotyczy serii moich obrazów “Twarze Dynowa” które daję w dobrej wierze Towarzystwu Przyjaciół  Dynowa, którego prezesem jest Andrzej Stankiewicz. Seria zawiera 19 obrazów olejnych wraz z opisami oraz 13 historycznych paneli zawierających fotografie I opisy.

Moje prace przeznaczone są na publiczną wystawę, na cele edukacyjne I kulturalne, aby wzbogacić historię Dynowa I okolicznych miejsc. Ponadto, moje prace mają przyczynić się do zrozumienia wydarzeń, które miały miejsce w czasie inwazji hitlerowskiej I jak wpłynęły one na losy ludności Żydowskiej I Polskiej.

 

Nina Talbot

Brooklyn, New York

 

Podpis malarki

Wykaz przekazanych obrazów i tablic ..>>.pdf

 

 

 

Promocja Rocznika Historycznego „Dynoviana” nr 3

„Dynowskie sacrum”

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

 

 

 

           10 sierpnia 2017r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie został zaprezentowany trzeci numer „Rocznika Historycznego DYNOVIANA – Dynowskie sacrum”.

Uroczystość rozpoczął krótkim powitaniem przybyłych gości Pan Prezes Andrzej Stankiewicz, przedstawił ich i podziękował zarazem tym, którzy przyczynili się do wydania tego rocznika tj. instytucjom i osobom prywatnym. W dalszej części Redaktor Naczelny Pan Józef Stolarczyk zaprezentował w skrócie treść tego wydania oraz podziękował Radzie Naukowej na czele z ks. prof. dr. Stanisławem Nabywańcem, autorom poszczególnych artykułów, instytucjom i osobom prywatnym, dzięki którym mógł zostać wydany. Następnie zostały wygłoszone dwa referaty naukowe:

-„Wizerunek Matki Bożej Dynowskiej w typie Matki Bożej Śnieżnej w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Dynowie okiem konserwatora malarstwa” dr Tomasza Tomaszka z Katedry Konserwacji Zabytków na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej oraz

- „Wizerunek Matki Bożej Dynowskiej w typie Matki Bożej Śnieżnej w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Dynowie okiem historyka sztuki” dr Marty Trojanowskiej – historyka sztuki, muzealnika z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Przerywnikiem muzycznym był występ Samueli Łach, Macieja Jurasińskiego i Kapeli „TOŃKO”.

 

Na koniec pamiątkową pieczęć z exlibrisem postawił Ks. proboszcz Stanisław Janusz - dziekan Dekanatu Dynów, Pani Iwona Zawadzka – Kierownik Biura Promocji w Starostwie Powiatowym Rzeszowie przekazała gratulacje w imieniu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Gratulacje i pamiątkowy album w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przekazała– Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, a w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych – Prezes Pan Stanisław Tymowicz.

Dla wszystkich przybyłych został przygotowany przez gospodarzy tj. Dyrekcję, nauczycieli, młodzież i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a także członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie poczęstunek i materiały promocyjne. Udział w tym mają również sponsorzy, dzięki którym na stolikach pojawiły się „proziaki”, lokalne wypieki, napoje, owoce,.... i smakowity szkolny gulasz.

Całość była przygotowana wzorowo, co jest zasługa Pani Halina Cygan – Dyrektor ZSzZ w Dynowie i Pana Andrzeja Stankiewicza – Prezes TPD w Dynowie.

Audycja Radia Fara z promocji  Rocznika Historycznego DYNOVIANA Nr 3 ..>>mp3

 

Promocja kolejnego numeru   Rocznika Historycznego DYNOVIANA”

 

10 sierpnia 2017 roku w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, o godzinie 15.00 odbędzie się prezentacja trzeciego numeru DYNOVIANY. Szczegóły na afiszu.

 

     

 

TWARZE DYNOWA - WYSTAWA NINY TALBOT

 

 

Dynowinka - czerwiec lipiec 2017 do nabycia w kioskach

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze TPD w Dynowie odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie, ul. Ks. Józefa Ożoga.

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego drogiego kolegi Grzegorza Pawłowskiego, zasłużonego dla dynowskiej samorządności i kultury, a przede wszystkim bardzo dobrego i życzliwego człowieka... Łączymy się w bólu z Rodziną, a patrząc w niebo krzyczymy: Dziękujemy Grzesiu, że byłeś!

 

Marzec 2017

 

„Dynowinka” -  nadchodzą zmiany !!!

 

„Dynowinka” to efekt pracy grupy entuzjastów, którym wiele ważnych rzeczy i spraw udało się uchronić od zapomnienia ...

 

       Tak kiedyś było napisane, gdy rozwiązano problemy w wydawaniem tego lokalnego pisma. Większość Czytelników zapewne uważa, tak jak i inni zainteresowani tym miesięcznikiem, że jest to gazeta lokalna, środowiskowa, w której umieszczane są informacje-artykuły bez cenzury i okrawania, a dostarczane przez redaktorów pisma lub osób współpracujących z Dynowinką.

Tematyka jest różnorodna, a za treści i ich jakość odpowiedzialność biorą piszący. Druk gazety opłacany jest przez sponsorów, troszkę z reklam, pewne kwoty ze sprzedaży, a także ze środków określonych instytucji i podmiotów w tym również Urzędu Miasta w Dynowie i innych. Prawdopodobnie komuś przyszło do głowy, że "DYNOWINKA" jest gazetą tylko Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwa Przyjaciół Dynowa (patrząc tylko na nagłówek), a nie lokalną - środowiskową (tak jak jest prawdziwie) więc na Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów uchwalono, żeby zrezygnować z dofinansowania tego wydawnictwa. W związku z powyższym będą wprowadzone zmiany co jest zasygnalizowane w tytule tego artykułu.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią i postawą niektórych Radnych Rady Miasta Dynów w tej sprawie.

wyciąg z protokołu posiedzenia  ..>> pdf

 

IX Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu 23-27 stycznia 2017 r.

 

26 stycznia 2017r. o godz. 14.00 na sali narad Urzędu Miasta odbyła uroczystość otwarcia wystawy obrazów Pani  Niny Talbot i stare zdjęcia Dynowa, z kolekcji Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, Pana Andrzeja Stankiewicza, przedstawiające nasze miasteczko na przestrzeni 100 lat. Wydarzenie to miało miejsce w związku z  obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. W uroczystościach m.in. wzięły udział rodziny ofiar holokaustu dzieląc się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa. Program artystyczny zaprezentowała młodzież przygotowana przez Wiceprezesa TPD Pana Macieja Jurasińskiego, której towarzyszył zespół muzyczny złożony z byłych uczniów LO i ZSzZ w Dynowie. Dokumentację fotograficzną wykonał Pan Jerzy Kędzierski.

                                                                                                              zobacz zdjęcia  ..>>

 

20  listopada 2016 r. przy kościele parafialnym w Dynowie została poświęcona pamiątkowa tablica upamiętniająca  jubileusz chrztu Polski.

 

" 966 - 2016 PAMIĄTKA JUBILEUSZU 1050 - LECIA CHRZTU POLSKI W ROKU MIŁOSIERDZIA - DYNOWIANIE"

 

  

                                                                                                                                                                                                                        Foto - Stanisław Tymowicz

 

Na zdjęciu od lewej: Prezes Akcji Katolickiej w Dynowie - Pan Mariusz Choma, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dynowie -

Ks. Stanisław Janusz i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa - Pan Andrzej Stankiewicz

 

 

11 listopada 2016r., podczas Niepodległościowej Mszy Św. został poświęcony sztandar Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego-Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.

 

       

                                Kolaż ze zdjęć Jerzego Stankiewicza                                    Foto - Jerzy Kędzierski                                                          

                                                                                                                                                                                                                     

Kwesty SPiRRD  TPD na cmentarzu w Dynowie na rzecz odnowy starego cmentarza.

 

1 listopada 2016 r. i w dzień poprzedni,  członkowie i sympatycy TPD, nauczyciele LO , ZS , ZSzZ w Dynowie oraz młodzież kwestowali na rzecz odnowy starego cmentarza w Dynowie.

Wszystkich ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za dobre serce i przekazane środki finansowe (5035,04 zł), a kwestującym za poświęcony świąteczny czas.

 

 

 

 

 

 

24 lipca 2016r. w hali Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie odbył się  VIII Turniej Koszykówki o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dynowa. Pierwszego miejsca na podium zajęła  drużyn "Janki".   GRATULUJEMY !!!

 

 

 

 

  16 i 17.07.2016r. (sobota i niedziela)  50-lecie Dni Pogórza Dynowskiego.

 

„Pogórzańskie Klimaty„ to  prezentacje i pokazy instytucji oraz organizacji prowadzących działalność na terenie krain Pogórza Dynowskiego m.in: Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa.

 

 

15.07.2016r. (piątek) odbyły się główne uroczystości obchodów 70-lecia Klubu Sportowego Dynovia "Spotkanie pokoleniowe".

 

O godz.10:00 rozpoczęła się Msza Święta w Kościele Parafialnym w Dynowie, odprawiona przez księży  (byłych zawodników klubu)  w intencji wszystkich działaczy, kibiców oraz zawodników kiedyś i obecnie grających w barwach „DYNOWII Dynów”.   

Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali do hali Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej na część oficjalna obchodów 70-lecia „Spotkanie pokoleniowe”. Uroczystość zaszczycili swoja obecnością: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - Pan Bogdan Romaniuk, Przedstawiciele Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, Burmistrz Miasta Dynów - Pan Zygmunt Frańczak i Przewodnicząca Rady Miasta Dynów - Pani Ewa Hadam, Radni Miasta Dynów, Radni Powiatowi, Sponsorzy, Przedstawiciele Stowarzyszeń, Instytucji, Firm, Przedsiębiorstw i Organizacji dynowskich oraz byli i obecni Członkowie klubu, Działacze, Sportowcy, a także zaproszeni Goście.

Historię klubu przedstawił Sekretarz Klubu – Pan Rafał Bilski, po czym nastąpiło wręczenie odznaczeń i pamiątkowych statuetek zasłużonym osobom związanym z dynowskim sportem. Całość prowadził Wiceprezes Klubu – Pan Zbigniew Duchniak.

 

Na zakończenie piątkowej uroczystości przygotowany został poczęstunek dla wszystkich uczestników „Spotkania pokoleniowego”.

 

 

     

     28 czerwca 2016r. (wtorek) o godz. 18.oo w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie przy ul. Ożoga 10 odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z działalności Zarządu, finansowym i Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium, za rok 2015. Podjęto również uchwałę w sprawie planu działania na rok 2016-2017.

 

Walne zebranie

 

Zarząd Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjaciół Dynowa informuje i zarazem zaprasza na  Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016r. (wtorek) o godz. 18.oo w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie przy ul. Ożoga 10.

 

PROGRAM ZEBRANIA:

1.  Otwarcie i przywitanie uczestników Zebrania.

2.  Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza, Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i wniosków.

3.  Przedstawienie porządku zebrania oraz jego przyjęcie, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego

      zdolności do podejmowania uchwał.

4.  Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2015.

5.  Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015 r.

6.  Ustalenie kierunków działania Stowarzyszenia na 2016 r. - 2017 r.

7   Dyskusja.

8.  Przyjęcie uchwał w sprawach:

          a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015,

          b)  zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2015 r.,

          c)  zatwierdzenie kierunków działania na lata 2016 - 2017,

          d)  udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2015.

 

9. Sprawy różne, w tym ocena opłacania składek członkowskich.

10. Zamknięcie obrad.Drugi numer 

Rocznika Historycznego DYNOVIANA”

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie odbyła się uroczysta promocja Rocznika Historycznego DYNOVIANA nr 2.

 

W uroczystości udział wzięli autorzy artykułów, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dynowa z Prezesem Panem Andrzejem Stankiewiczem na czele, dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie LO, oraz zaproszeni goście.
Samorząd Gminy Dynów reprezentowała Krystyna Sówka - Wójt Gminy oraz Wojciech Cymbalista - Skarbnik Gminy i Jan Solarz - Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Promocji i Funduszy Pomocowych.

Gratulacje Redaktorowi Naczelnemu DYNOVIANY, Panu Stolarczykowi Józefowi założyli: w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan, a w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Prezes Pan Stanisław Tymowicz.

 

Uroczystość prowadził Redaktor Naczelny DYNOWINKI, Pan Maciej Jurasiński, a całość uświetniła swoim występem, Kapela TOŃKO.

 

 

 

 

 

           DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW

                   TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DYNOWA

 

             

                           Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI!

 

Gdy w progu Nowy Rok staje
Gdy już za nami ten Stary
Wy ciągle żywcie nadzieję

Wy ciągle nie traćcie wiary
W życzliwy, szczery uśmiech
W serdeczny uścisk dłoni…
Niechaj polegnie kłamstwo
Niech prawda się obroni
Niechaj przynajmniej raz dziennie
Ktoś wobec Was będzie miły
Niech ciału wystarczy zdrowia
Duchowi – hartu i siły!
Niech polska mądrość przytyje
Niechaj głupota zmarnieje
Niech Wam w tym Nowym Roku
Jak najlepiej się dzieje!

     MJ

 "DYNOVIANA"   -   ROCZNIK HISTORYCZNY

 

                  Przed kilku laty zrodził się w Towarzystwie Przyjaciół Dynowa pomysł wydawania Rocznika Historycznego rezentującego wydarzenia z 600-let-niej historii Miasta oraz okolicznych miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem historii zżycia mieszkańców dynowszczyzny. To wielkie naukowe przedsięwzięcie Towarzystwa ostatecznie powiodło się w 2014 roku. Całością prac tematycznych i redakcyjnych kierował, nie szczędząc wysiłku, Józef Stolarczyk (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bachórzu), zaś stroną organizacyjną i wydawniczą Andrzej Stankiewicz (Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa).

Przyjęty tytuł Rocznika Historycznego - „Dynoviana” zaproponował ks. prof. Stanisław Nabywaniec. Tłumaczenia na język niemiecki streszczeń poszczególnych części Rocznika wykonała Jolanta Stankiewicz,  zaś na język angielski Violetta Marzec.  Piękną okładkę zaprojektował Adam Stolarczyk.

Wydanie Rocznika było możliwe przy wyłącznym wsparciu finansowym Burmistrza Miasta i Wójta Gminy.

                      To wielki dzień - powiedział na wstępie w dniu promocji Rocznika w restauracji Aleksandria, Burmistrz Zygmunt Frańczak, a później powtórzyli to zupełnym przekonaniem inni mówcy - zaproszeni goście. Na pewno historyczny dzień   nie tylko ze względu na edycję, ale ze względu na naukowe znaczenie „Rocznika Historycznego DYNOVIANA” profesjonalnie traktującego wybrane tematy z bogatej i niezbadanej do końca historii naszego Miasta.

 

 

 

„Dynowinka” to efekt pracy grupy entuzjastów, którym wiele ważnych rzeczy i spraw udało się uchronić od zapomnienia...

Przez lata zupełnie społecznie komentowali naszą rzeczywistość i chociaż mieszkańcy Dynowa nie szczędzili im krytyki a władza nie rozpieszczała – w pracy tej wytrwali do dziś!!!
W ostatnich latach jednak redakcyjne szeregi znacznie się przerzedziły, „Dynowinka” „schudła” i zaczęła się pojawiać nieregularnie tak, że do 10-lecia dobiegła „nieco zadyszana”...
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, które począwszy od stycznia 2003 roku przyjęło nad nią patronat, przywróciło „Dynowince” „regularny oddech”, sprawiło że „przytyła” i „nabrała kolorów”... Chcąc zwiększyć grono czytelników, oraz poszerzyć szeregi redakcji rozpoczyna swoją przygodę z Internetem i witamy Was na stronie 

Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego TOWARZYSTWA PRZYJACIÓL DYNOWA".

 

Misja
         CELEM STOWARZYSZENIA JEST PODEJMOWANIE WAŻNYCH I SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH INICJATYW ORAZ WIELOKIERUNKOWYCH DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MIASTA A PRZEDE WSZYSTKIM:

1. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA.

2. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ MIASTA.

3. KRZEWIENIE KULTURY, OŚWIATY I SPORTU.

4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZMIERZAJĄCEJ DO WYRÓWNANIA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIASTA I OKOLIC.

5. PRZECIWDZIAŁANIE WZROSTOWI BEZROBOCIA I LIKWIDOWANIE DYSPROPORCJI W ROZWOJU MIASTA I OKOLIC W STOSUNKU DO

    INNYCH REGIONÓW.

6. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ SŁUŻĄCEJ PROMOCJI WALORÓW TURYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I

    GOSPODARCZYCH.

7. ORGANIZOWANIE KURSÓW, SZKOLEŃ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

8. POZYSKANIE ŚRODKÓW Z RÓŻNYCH ORGANIZACJI, FUNDUSZY I FUNDACJI Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ CELÓW

    STATUTOWYCH.

9. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POPULARNO-NAUKOWEJ, NAUKOWO-BADAWCZEJ, POPRZEZ WYDAWANIE PUBLIKACJI

    PERIODYCZNYCH, MONOGRAFICZNYCH ORAZ OPRACOWAŃ Z SESJI ZJAZDÓW I KONFERENCJI.

10. PROWADZENIE MUZEUM REGIONALNEGO.

 


 

Podstawowe informacje o firmie

Status:  podmiot aktywny

Forma prawna: stowarzyszenie

Kapitał: 0 zł (spółki o kapitale poniżej 10 mln)

 

Główna działalność:

94.99.Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

 

Siedziba

 Województwo: podkarpackie, Miejscowość: Dynów , Kod pocztowy: 36-065, Ulica: Rynek

 

Regon i NIP : Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa

REGON: 691746448       NIP: 8133317668

 

KRS firmy Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa

 KRS: 0000166729    Sąd: SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  Sygnatura:  RZ.XII NS-REJ.KRS/9896/06/760

 

Reprezentacja firmy

Reprezentacja: ZARZĄD

Sposób: OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES LUB WICEPREZES NA PODSTAWIE PISEMNEGO PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ ZARZĄD.

 

 

Telefony Alarmowe  w Polsce       

 

 999: Pogotowie
 998: Straż Pożarna
 997: Policja

 112 : Ogólny numer alarmowy